A-ads

Sunday, January 3, 2010

Potop - glupa bajka

Ima dosta ljudi koji potpuno zanemaruju naučne dokaze o nemogućnosti biblijskog potopa i veruju da je se ta izmišljotina stvarno dogodila.
Priča je valjda manje-više poznata svima: Noje je na zahtev od boga sagradio ogroman brod u koji je čudesno uspeo da utovari po jedan par od nekoliko miliona životinjskih vrsta i hranu i vodu za njih (u stvari mora da je bilo više životinja, ne možete očekivati od jednog lava da jede detelinu). Posle početka poplave brod je plovio morima sveta sve dok bog nije izvukao čep iz kade. Slične priče postoje i u mitologijama drugih religija.

Da bi dokazali nemogućnost potopa ne moramo uopšte da dokazujemo kako je nemoguće napraviti brod te veličine od materijala koji su tada postojali. Ne moramo ni da računamo koliko bi vremena trebalo da se sve te životinje utovare, niti moramo da brinemo o tome kako bi se različite vrste slagale. Ne moramo ni da govorimo o tome kako je nemoguće dopremiti toliku količinu vode na Zemlju i onda je magično skloniti.
Priča o potopu ima jedan veliki propust na koji samo najzagriženiji fundamentalisti mogu da zažmure: Sve priče o velikim potopima, pa samim ti i biblijska, potiču sa bliskog istoga, tj. sa azijskog kontinenta. Azija je kopnom povezana sa Evropom i Afrikom, ali ne i sa Amerikama i Australijom. U vreme nastanka legende o potopu nije se ni znalo da ovi kontinenti postoje. Dakle, kako je Noje mogao da spasi kengure, koale, ćurke, pticu kivi sa Novog Zelanda... Čak i ako pretpostavimo da je jedna Nojeva snaja bila crnkinja, a jedna azijatkinja, priča o potopu ne može da objasni otkud druge životinje postoje na kontinentima Novog Sveta. Ako je voda stvarno prekrila i najviši vrh sveta kako to da su na ovim kontinentima prisutne životinjske vrste koje samu tu žive i koje su vrlo često užasni plivači.
Naravno fundamentalisti uvek izmisle neke gluposti da bi zakrpili rupe (tipa: "Bog je kasnije stvorio kengure da bi nas zbunjivao"), ali im ovo baš i ne ide u prilog jer onda njihova dragocena Biblija postaje neprecizna i netačna.

Postoji nekoliko naučnih teorija koje objašnjavaju nastanak legendi o potopu, dve se izdvajaju po "kvalitetu". Po jednoj je priča o potopu nastala na obalama Crnog mora koje je tada bilo jezero desetak metara niže od nivoa mora. Vremenom je predeo današnjeg Bosforskog moreuza počeo da erodira i propušta vodu. Protok vode je sve više ubrzavao eroziju sve dok ta prirodna brana nije popustila. Ogromna količina vode je nadrla unutra i poplavila sva naselja blizu obale. Na nekim mestima voda je ušla i po nekoliko stotina metara u kopno. Sve ovo je otkriveno zahvaljujući arheološkim dokazima. Link.
Druga teorija tvrdi da je Noje sa svojom porodicom bio zahvaćen iznenadnom poplavom dok je plovio rekom Tigar. Poplava ih je tokom noći odnela čak do mora. Ujutru su mogli da vide samo more oko sebe. Lako je zamisliti da bi Noje po povratku umeo da ispriča vrlo lepu priču o ovom događaju i da je ta priča nekoliko puta prepričana i lepo nakićena pre nego što je zapisana. Link.

Druga strana ove gluposti je moralni aspekt. Dobri bog koji je sveznajući i svemoćan poplavom uništava celokupnu faunu zemlje zato što je ljut na samo jednu vrstu. Ni Hitler nije bio ovako zao!

No comments: