A-ads

Friday, January 15, 2010

Religija je opasna po zdravlje

Christopher Hitchens u svojoj knjizi "God is not great" (koja je kod nas trapavo prevedena kao "Bog nije veliki") celo jedno poglavlje posvećuje štetnim efektima koje religija ima na zdravlje. Preporučujem svakome da pročita ovu knjigu, a posebnu pažnju da obrati na ovo poglavlje.
Ukratko religije borbom protiv vakcina, kondoma i ostalih kontraceptivnih sredstava i sakaćenjem polnih organa ugrožavaju zdravlje stotina miliona ljudi širom planete. Pošto je Hitchens sve ovo napisao daleko bolje nego što bih ja ikada mogao, ja ću odmah preći na naše pravoslavlje.

Pravoslavna crkva je (gle čuda) malo liberalnija po pitanju kondoma (izvor - Pravoslavlje) od Katoličke. Oni kondom navode kao jedino kontraceptivno sredstvo, pilule i spirale su po njima abortivna sredstva jer onemogućavaju oplođenu jajnu ćeliju da se usadi u zid materice. Međutim SPC ne odobrava potpuno kondome. Po njima kondom dokrajčuje "urođeni stid od seksa" (koncept koji nema veze sa realnošću, stid je produkt društva, tj. vaspitanja). Drugi nedostatak kondoma je što se žene čiji su partneri koristili kondom češće odlučuju na abortus u slučaju neželjene trudnoće. Da li oni misle da bi broj neželjenih trudnoća/abortusa bio manji ako se ne bi koristili kondomi?
Dakle, SPC ne zabranjuje potpuno kondome, ali ih ipak posmatra kao zlo.

Da bi spasila vernike od moralnog posrnuća SPC predlaže nekoliko alternativnih metoda kontracepcije koje su neefikasne i teške za primenu. Nijedna od tih metoda ne štiti od polno prenosivih bolesti.

Kroz tekst o kontracepciji SPC govori o "Kulturi smrti" koju čine: veštački prekidi trudnoće, kontracepcija i seksualno obrazovanje. Ovoga puta ću preskočiti priču o pravu žene da donosi odluke u vezi sa svojim telom, fokusiraću se na druge dve. Kontracepcija je po SPC "stvaranje lažne sigurnosti" i "način za sticanje ogromnih finansijskih sredstava direktno na račun ljudskih života". Seksualno obrazovanje je "ideološki temelj kulture smrti". Krajnje izopačene i licimerne izjave. Lažna sigurnost o kojoj oni govore može da potiče samo iz neznanja koje jedino (pravo) seksualno obrazovanje može da otkloni. Nauka je ta koja je istražila polne bolesti i našla lekove, ili metode za sprečavanje, a ne crkva, i nauka je ta koja je dokazala da uzdržavanje od seksa može da ima posledice po mentalno zdravlje, dok je crkva i dalje za apstinenciju. Nauka je otkrila načine za bezbedno i pouzdano sprečavanje trudnoće, i samim tim su znatno smanjeni abortusi u "domaćoj radinosti" i bacanje beba u kontejner. Zbog toga jedino prihvatljivo seksualno obrazovanje je ono zasnovano na naučnim činjenicama i ono bi trebalo da bude obavezno u svim školama.
Industrija kontraceptivnih sredstava sigurno ostvaruje dobar profit, da nije tako ne bi ni postojali, ali izjava da je to na račun ljudskih života je totalno blesava i licimerna. Kondomi su jedini pouzdani način zaštite od polno prenosivih bolesti i do sada su sigurno spasili milione života. Metodi kontrole rađanja takođe imaju ogroman značaj (u pozitivnom smislu) jer značajno umanjuju broj abortusa/bačenih beba/siročadi i omogućavaju parovima da rađaju decu onda kada to oni žele/mogu. Ovde su na gubitku jedino popovi, jer manji broj rođene dece znači manju zaradu od krštenja i određeni broj propuštenih venčanja.

Druga stvar koja je specifična za SPC je balavljenje krstova, ikona, popove ruke... Stotine, a nekad i hiljade ljudi koji dođu u crkvu međusobno razmenjuju fluide bez imalo brige o bakterijama i virusima. Tu je još i stavljanje novca na ikonu koji samo obogaćuje kolekciju bakterija. Sve ovo deluje kao preterana paranoja, što i jeste u 99.99% slučajeva. Ljudi se ovako ponašaju od osnivanja SPC i do sada nije bilo većih problema. Ipak ovakvo ponašanje je prilično neodgovorno i može da bude jako opasno u slučaju neke ozbiljnije epidemije.

Iako Pravoslavlje zaostaje za Islamom i Katolicizmom ono i dalje ima štetan uticaj na zdravlje, pa se zato savetuje konzumacija u manjim količinama, ili najpoželjnije, totalno odricanje.

1 comment:

Max said...

Koje gluposti da ne vredi komentarisati....