A-ads

Tuesday, January 12, 2010

Saudijska Arabija

Saudijska Arabija je dobar primer društva u kome religiozne vlasti imaju apsolutnu kontrolu nad celom zemljom. Po ovom aspektu Saudijska Arabija nije ništa bolja od srednjevekovne Evrope, pa imamo priliku da uživo posmatramo istoriju. Još značajnije je to što možemo da vidimo šta će se desiti ako dozvolimo religijskim fundamentalistima da se dokopaju vlasti.

U Saudijskoj Arabiji je na snazi šerijatski zakon, a ustav zemlje je Kuran. Sudovi su nadležni i za strance koji borave u zemlji, a svedoci mogu da budu samo muslimani. Telesne kazne poput bičevanja su česta pojava i uobičajena kazna recimo za muškarca i ženu koji nisu u srodstvu, a boravili su u jednoj prostoriji (bez pipanja) , ili recimo za žene koje su nepropisno obučene. Kazna za malo teže zločine, poput krađe, je amputacija koja se vrši javno, na trgu posle jutarnje službe u džamijama. Za najteže zločine predviđena je smrtna kazna. Pored ubistva i silovanja debilni saudijski zakon u teška krivična dela ubraja još i pozivanje na pobunu, preljubu, odricanje od Islama, bogohuljenje, veštičarenje, idolopoklonstvo, prostituciju, homoseksualnost i zločine povezane s drogom. Smrtna kazna se tipično izvrsava odsecanjem glave i to javno. Kamenovanje i streljanje su ređi, streljanje obično nije javno (valjda nije dovoljno zanimljivo).

Žene mogu da se zaposle samo uz pristanak staratelja (muž ili otac). Ne smeju da se kreću bez pratnje muškog rođaka, ne smeju da budu u istoj prostoriji sa drugim muškarcem bez pratnje rođaka, ne smeju da voze, čak ni bicikl. Žena može da svedoči pred sudom samo ako nema muškaraca svedoka, a njeno svedočenje se ne uzima kao činjenica već samo kao pretpostavka. Ovo dovodi do toga da žrtve silovanja bivaju kažnjene za zločin koji se njima dogodio. Pošto su saudijski zakoni operisani od logike žene smeju da upravljaju letelicama, ali naravno, ne smeju da voze do aerodroma. Žene smeju da se voze autobusom samo u Rijadu, jer jedino rijadski autobusi imaju posebna vrata i pregradu koja sprečava mešanje. Doktorke ne smeju da leče muške pacijente. Lice je jedini deo tela koji sme da se vidi.

Marta 2002. izbio je požar u jednos osnovnoj školi. Policija, koja je odmah došla na mesto nesreće je sprečila vatrogasce da izbave devojčice jer one nisu bile propisno obučene. Po rečima jednog svedoka policija je udarcima vraćala unutra devojčice koje su izašle. Rezultat - 15 poginulih i 50 povređenih.

Sloboda govora je ozbiljno ograničena. Demonstracije su zabranjene. Internet se strogo cenzuriše. Jedina dozvoljena religija je Islam i svi građani moraju biti Muslimani. Tokom Ramadana zabranjeno je jesti, piti i pušiti na javnim mestima tokom dana.

Uz ukidanje slobode govora i davanje većih ovlašćenja crkvama svaka zemlja može da postane ovako bolesna za samo nekoliko decenija.

1 comment:

Milan said...

Muka mi je.. Da živim tamo odmah bih skočio sa mosta...