A-ads

Sunday, January 10, 2010

Šta bi bilo kad bi bilo?

http://www.vreme.com/cms/view.php?id=905179

Odličan tekst koji govori o svetu u kome nema nauke, a crkva ima apsolutnu vlast.

No comments: