A-ads

Thursday, February 11, 2010

Dokazivanje postojanja boga

Vernici često pokušavaju da dokažu postojanje boga raznoraznim čudesima (ikone koje plaču, neraspadnute mošti...), pričama o iskustvima ljudi koji su bili blizu smrti i sličnim stvarima. Većina tih pojava su ili prevare ili nešto što nauka može sasvim lako da objasni, samo mali broj ostaje nerazjašnjen. Međutim, čak i te nerazjašnjene stvari ne dokazuju postojanje konkretnog boga.

Čudesa, tj. pojave koje nastaju delovanjem natprirodnih sila se javljaju gotovo u svim religijama. U pravoslavlju plaču ikone, kod katolika plače statua bogorodice. Da li pravoslavac koji prihvata "pravoslavno" čudo može tek tako da odbaci katoličko čudo kao prevaru? Ako ga prihvati kao istinu kako onda da pomiri teološke razlike između ove dve crkve? Ili, još bolje, da li hrišćanin može da odbaci hinduističko čudo sa ispijanjem mleka (koje jeste naučno objašnjeno, ali i mnoga naša čuda su takođe objašnjena, pa se neki vernici ne obaziru previše na to) kao glupost, a da ne ispadne licimeran? Ako ga prizna kao istinito onda će morati makar sebi da objasni kako Ganeša može da radi takve stvari.

Priče o zagrobnom životu i iskustvima ljudi koji su bili blizu smrti takođe postoje u svim religijama. Gotovo svuda postoje mitovi o nekakvoj besmrtnoj duši. Ljudi koji su preživeli kliničku smrt opisiju ovo iskustvo na isti način bez obzira na religiju. Hrišćanin će tvrditi da je išao kroz tunel prema svetlu i da je dospeo u raj, hindus će tvrditi da je išao kroz tunel prema svetlu i da se njegova duša spremala za reinkarnaciju. Ko je onda u pravu? Svaki vernik ima svoju verziju priče u koju veruje, a da bi održao svoje verovanje on mora da odbaci sve druge verzije. On mora da izjavi da su drugi vernici u zabludi, što je pomalo licimerno.

Pripisivanje svake neobjašnjive pojave svom bogu nije nikakav dokaz postojanja tog boga, u najboljem slučaju može da se dokaže da nauka još uvek nije objasnila neke pojave.

No comments: