A-ads

Friday, February 12, 2010

pi = 3.0

U Bibliji su napisane mnoge stvari koje kad se zanemari moderna nauka mogu u nekoj meri da izgledaju istinite. Međutim, Biblija na našu sreću sadrži i tvrdnje koje mogu da se obore čak i bez znanja matematike, dovoljni su lenjir, šestar i konac.

U prvoj knjizi o Carevima, stih 7:23 glasi

И сали море; десет лаката беше му од једног краја до другог, округло унаоколо, а пет лаката беше високо, а унаоколо му беше тридесет лаката.


Isto se ponavlja i u knjizi Dnevnika, stih 4:2. Dakle, Biblija kaže da je prečnik deset lakata, a obim 30. Iz toga sledi:

O = 2R * pi
30 = 10 * pi
pi = 30/10
pi = 3

Još u osnovnoj školi se uči da je odnos obima i prečnika kruga, tj. broj pi, 3.14159 i ovo je činjenica koju svako može da proveri. Stari Egipćani, Vavilonci, Grci i Indijci su znali približnu vrednost broja pi, ali pisac Biblije nije. Ako mu je matematika bila ovako slaba strana, pitam se koliko uopšte može da se veruje u njegove priče.

1 comment:

Acqua said...

odlicno!!! :)